Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2018

Rond de officiële datum van 17 januari 2018 vinden er in alle Nederlandse bisdommen activiteiten plaats in het kader van de Dag van het Jodendom. Werkmateriaal voor deze dag is te vinden op http://www.dagvanhetjodendom.nl. In 2018 staat het thema ‘Traditie’ centraal. Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies als we het hebben over de ‘joodse’ en de ‘christelijke’ traditie? En hoe krijgt het begrip ‘leren’ binnen de joodse gemeenschap gestalte? Het onderwerp kan niet alleen vanuit zeer verschillende en boeiende gezichtspunten benaderd worden. Het is ook een spannend thema omdat het gebruik van het begrip ‘joods-christelijke’ traditie als Nederlandse cultuurdrager – bijvoorbeeld in de politiek – stevige discussie oproept. Kan je beide op die manier samentrekken? De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt in nauwe samenwerking met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom georganiseerd. De dag beoogt de kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen en wil de dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *