‘Voorbij de interreligieuze dialoog?’ – Conferentie over 50 Nostra Aetate

Datum en tijd: 28 oktober 2015,  van 9.45 uur tot 16.45 uur (inclusief Kardinaal Willebrandslezing)
Locatie: TST, Nieuwe gracht 65 en Aditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 (Kardinaal Willebrandslezing).
Kosten: € 25 incl. lunch voor de hele dag. Deelname voor medewerkers TST en studenten is gratis. De Kardinaal Willebrandslezing is vrij toegankelijk maar u dient zich wel van tevoren op te geven.
Opgave: (incl. betaling) via deze webpagina.

Religie en geweld vormen een explosief mengsel. In de harten van veel postmoderne burgers staat ‘religie’, vooral in zijn monotheïstische gedaante,  voor geweld, onderdrukking en discriminatie. Populistische politici en beleidsmakers spelen graag in op de angst voor Jihadistische terroristische aanslagen.

Tegelijkertijd  gelden ‘tolerantie & respect’, samen met autonomie als belangrijke, zo niet dé belangrijkste collectieve waarden van onze samenleving. Wat deze begrippen  precies inhouden, en wat ze vooral ook niet impliceren, is echter verre van duidelijk. Betekent tolerantie  dat je de mening van een ander uitsluitend positief moet waarderen of zelfs tot jouw eigen mening moet maken? Of betekent tolerantie dat je je zo min mogelijk met de ander moet bemoeien? Of neem je de uitspraak die aan Voltaire wordt toegeschreven tot uitgangspunt: ‘Ik vind afschuwelijk wat u zegt, maar ik zal mij leven er voor geven dat u het kunt zeggen?’. Wat is wijsheid?

RonKronish2

Te midden van deze soms verwarrende en vaak vluchtige  discussies, is het  verhelderend de blik te richten op de opmerkelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan. In de geschiedenis van de discussie over interreligieuze dialoog en multiculturele samenleving neemt het kerkelijke document Nostra Aetate een belangrijke rol in. In 2015 is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie deze tekst over verhouding tussen de katholieke kerk en de niet-christelijke religies publiceerde.

Nostra Aetate markeerde een omslag in het denken over ‘de ander’, zowel binnen de r.k.-kerk als daarbuiten. Nadruk ligt in het document op datgene wat gelovigen van verschillende religies met elkaar verbindt, in plaats van wat hen van elkaar scheidt. Dat laatste is maar een al te grote verleiding in onze hedendaagse discussies. Een levend voorbeeld van deze nieuwe manier van dialogiseren tussen de religies vormen de gesprekken die Jorge Bergoglio, de huidige paus Franciscus (in zijn bisschoppelijke tijd in Argentinië) en rabbijn Abraham Skorka met elkaar voerden (in Nederland uitgegeven onder de titel Hemel en aarde). Beide geestelijke leidsmannen laten in deze gesprekken zien dat de interreligieuze dialoog niet alleen staat voor gesprek tussen elkaar, maar ook vooral in leven met elkaar: het leven met elkaar delen.

Ter gelegenheid van 50 jaar Nostra Aetate organiseert de Katholieke Raad voor Kerk & Jodendom ( KRI), samen met LUCE/Centrum voor Religieuze Dialoog (Tilburg School of Catholic Theology) een studiedag over het onderwerp ‘voorbij de interreligieuze dialoog?’

In de middag vindt aansluitend  de jaarlijkse Kardinaal Willebrandslezing plaats die dit jaar zal worden gehouden door rabbijn Ron Kronish, oprichter en directeur van de Interreligious Coordinating  Council in Israel (ICCI).

Rabbijn Kronish is in zijn eigen land en ver daarbuiten bekend om zijn inzet voor de dialoog tussen joden, christenen, moslims en druzen. Doel van de activiteiten van de ICCI die door hem is opgericht,  is religie om te vormen tot een positieve kracht die geen bron is van verdeeldheid en extremisme is, maar  van verzoening en vreedzaam samenleven en wederzijds begrip.

Programma

Dagvoorzitter:  Prof. dr. Gerard Rouwhorst , voorzitter KRI

9.45 – 10.15         Ontvangst ( Nieuwe Gracht 65)

10.15-10.30        Korte inleiding op Nostra Aetate door de dagvoorzitter

10.30-11.15        Lezing prof.dr. Marianne Moyaert, hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog (Vrije Universiteit Amsterdam; en Katholieke Universiteit Leuven): Nostra Aetate en interreligieuze dialoog: reflecties van een comparatief theoloog.

11.15-11.30        Muzikaal  intermezzo door  Or baLev (Licht in het hart)

11.30-12.15        Lezing door prof.dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Dialoog tussen de     Godsdiensten (Tilburg School of Catholic Theology): Nostra Aetate en het post-modernisme: twee aparte werelden?

12.15-12.30        Korte discussie

12.30-13.30        Lunch

13.30-14.30        Gesprek  tussen Marianne van Praag , rabbijn van de  Liberaal Joodse   Gemeente Den Haag en drs. Jaap  van der Meij, oud-voorzitter van de KRI.

14.30                  Afsluiting van het symposium door  mgr. Herman Woorts , bisschop-referent voor Kerk en Jodendom.

PAUZE

15.15-16.45        Kardinaal Willebrandslezing door rabbijn Ron Kronish, gevolgd door     discussie/gesprek o.l.v. Wilfred Kemp, presentator KRO/RKK ( Auditorium Museum Catharijneconvent): The Future of Interreligious Dialogue- New Challenges and Directions.

16.45-18.00        Receptie ( Sint Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht  61, Utrecht)

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *