Startsein voor vernieuwing

Op 28 oktober van dit jaar is het vijftig jaar geleden dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het decreet Nostra aetate werd uitgevaardigd. Wij besteden daar als KRI op verschillende momenten in 2015 aandacht aan. Dit themanummer is het begin.

Waarom zoveel aandacht voor dit document van vijftig jaar geleden? Dat dit decreet – na veel discussie – de instemming van de concilievaders kreeg en door paus Paulus VI kon worden ondertekend, betekende een doorbraak. Deze term is uiterst gevoelig voor inflatie en er moet zuinig mee om worden omgesprongen. Maar in dit geval is het gebruik ervan op zijn plaats.Nostra aetate gaf het startsein voor de ontwikkeling van een nieuwe visie op en vooral ook een nieuwe manier van omgaan met niet-christelijke religies. Vijftig jaar geleden ging het primair om de relatie met het Jodendom. Eindelijk werd uitdrukkelijk afstand genomen van eeuwenoude anti-Joodse clichés. Nog opmerkelijker: broederlijke gesprekken tussen Joden en christenen en kennisname van elkaars tradities werden aanbevolen. Niet bekeren, maar van elkaar leren.

Sinds Nostra aetate is de religieuze kaart van Nederland – en van Europa – ingrijpend veranderd. In alle steden zijn moskeeën verrezen. We staan voor de uitdaging om op een goede en respectvolle manier met moslims samen te leven, evenals met Nederlanders die tot een andere niet-christelijke religie behoren. Niet verwonderlijk en terecht dat in de
afgelopen jaar de aandacht hiervoor sterk is gegroeid.

Maar dat alles mag geen reden zijn om de dialoog met de religieuze traditie waarmee wij op een wel heel bijzondere manier verbonden zijn, op een lagere pit te zetten.

GERARD ROUWHORST
voorzitter Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *