Column Gerard Rouwhorst – Jodenhaat

De afgelopen tijd hebben wij in veel westerse landen, en helaas ook in Nederland, een toename van Jodenhaat moeten constateren. Zoals zo vaak in de tragische geschiedenis van het antisemitisme het geval was, is er ook nu weer sprake van een combinatie van sociale en religieuze argumenten. Dit keer wordt de directe aanleiding gevormd door het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Elke weldenkend mens zal het er over eens zijn dat Jodenhaat absoluut verwerpelijk is en bovendien niets bijdraagt aan de oplossing van welk probleem dan ook, zeker niet aan dat tussen Israël en de Palestijnen. Maar wat kun je doen om die haat tegen te gaan? Wat kun je als kerken, minderheden in onze samenleving, doen om dit rampzalige proces te stoppen?

Inderdaad, de tijd dat kerken een invloedrijke factor waren in de samenleving – met vaak uiterst negatieve gevolgen voor de Joden (!) – is voorbij. Naar mijn mening kunnen en moeten christenen een aantal dingen desondanks wél doen.

Allereerst, met name ook gezamenlijk via officiële instanties en woordvoerders, zich resoluut uitspreken tegen elke vorm van Jodenhaat. Het is verheugend dat de rooms-katholieke Bisschoppenconferentie dit onlangs heeft gedaan (zie ‘nieuwsbericht’). Veel Joden blijken dit als steun in de rug te hebben ervaren en wij mogen hopen dat het een aantal christenen alerter heeft gemaakt.

Ten tweede, de verleiding is voor iedereen groot om zich tot simpele visies op het Israëlisch-Palestijns conflict te laten verleiden. Laat iedereen die meent er iets over te moeten zeggen, zich op zijn minst in de situatie verdiepen en oog hebben voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza én voor het feit dat Israëli’s in veiligheid willen leven.
Tenslotte, laten christenen in liturgie en catechese, gespitst blijven op het gevaar van anti-Joodse interpretaties van Bijbel, liturgie en theologie. In het verleden hebbend ie maar al te vaak als olie op het vuur van maatschappelijke conflicten gewerkt. Laat dan in ieder niet opnieuw gebeuren.

Gerard Rouwhorst
Voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *