Praktische handreikingen voor parochies en scholen

Praktische handreikingen voor parochies en scholen

Wilt u aan de slag gaan in uw parochie of school? Op deze pagina staat materiaal ontwikkeld door de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom en verwijzingen naar leerhuizen, organisaties en literatuur.

Catechetische Katernen
over de thema’s tijd, bijbel en hoop
Werkmateriaal Dag van het Jodendom
Sinds 2008 vindt in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland op 17 januari de jaarlijkse Dag van het Jodendom plaats. Een initiatief van de Nederlandse bisschoppen, als uitwerking van hun drie bisschoppelijke brieven over het jodendom. Doel van die dag is om extra stil te staan bij de joodse wortels van het christelijk geloof. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van de Dag van het Jodendom. Deze pagina staat boordevol werkmateriaal en links naar leerhuizen, synagogen en musea.