Workshop Joodse Chazan in Tilburg

Gilad Nezer

Op zondag 21 januari verzorgt Gilad Nezer, sinds 2005 vaste voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, een workshop over joods-liturgische zang. De workshop wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van het Jodendom.

De bas Gilad Nezer is een van de kernleden van Het Nederlands Kamerkoor, dat al 80 jaar tot de wereldtop behoort. Met zijn brede muzikale achtergrond heeft hij een unieke blik ontwikkeld op de psalmen en de rijkdom aan muzikale interpretaties door de eeuwen heen in zowel de joodse als de christelijke tradities. De psalm is een van de oudste vormen van heilig gezang in de westerse cultuur. We kennen de psalmen van David en Salomo uit het Oude Testament.

In de workshop worden, naast de achtergrond over de ontwikkeling van de psalmen in de verschillende tradities, twee psalmen (2 en psalm 23(22)) grondig onder de loep genomen. In het bijzonder wordt gekeken naar het verband tussen tekst en muziek. Er is ook gelegenheid om een aantal nieuwe melodieën te leren en mee te zingen.

Deze zang- en inspiratiemiddag vindt plaats van 14.00 tot 16.30 uur in de kerkzaal van het Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175 in Tilburg. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Aanmelden bij info@parochiedegoedeherder.nl.

In Memoriam Conny van Straaten

In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvingen wij als Bestuur van de Katholieke Raad voor het Jodendom het schokkende en droevige bericht dat op 27 december heel onverwacht Conny van Straaten is overleden. Als secretaresse van het Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap (SRKK) heeft Conny het Bestuur van de KRJ vele jaren met grote trouw en toewijding op velerlei wijze bijgestaan. Wij konden altijd voor de meest uiteenlopende zaken op haar  ondersteuning rekenen en zullen haar zeer missen. Wij zijn Conny bijzonder erkentelijk voor alles wat zij voor de KRJ heeft betekend en wensen haar zus sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Moge het eeuwige licht haar verlichten.

Gerard Rouwhorst, voorzitter Katholieke Raad voor het Jodendom

Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2018

Rond de officiële datum van 17 januari 2018 vinden er in alle Nederlandse bisdommen activiteiten plaats in het kader van de Dag van het Jodendom. Werkmateriaal voor deze dag is te vinden op http://www.dagvanhetjodendom.nl. In 2018 staat het thema ‘Traditie’ centraal. Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies als we het hebben over de ‘joodse’ en de ‘christelijke’ traditie? En hoe krijgt het begrip ‘leren’ binnen de joodse gemeenschap gestalte? Het onderwerp kan niet alleen vanuit zeer verschillende en boeiende gezichtspunten benaderd worden. Lees verder