In Memoriam Conny van Straaten

In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvingen wij als Bestuur van de Katholieke Raad voor het Jodendom het schokkende en droevige bericht dat op 27 december heel onverwacht Conny van Straaten is overleden. Als secretaresse van het Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap (SRKK) heeft Conny het Bestuur van de KRJ vele jaren met grote trouw en toewijding op velerlei wijze bijgestaan. Wij konden altijd voor de meest uiteenlopende zaken op haar  ondersteuning rekenen en zullen haar zeer missen. Wij zijn Conny bijzonder erkentelijk voor alles wat zij voor de KRJ heeft betekend en wensen haar zus sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Moge het eeuwige licht haar verlichten.

Gerard Rouwhorst, voorzitter Katholieke Raad voor het Jodendom

Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2018

Rond de officiële datum van 17 januari 2018 vinden er in alle Nederlandse bisdommen activiteiten plaats in het kader van de Dag van het Jodendom. Werkmateriaal voor deze dag is te vinden op http://www.dagvanhetjodendom.nl. In 2018 staat het thema ‘Traditie’ centraal. Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies als we het hebben over de ‘joodse’ en de ‘christelijke’ traditie? En hoe krijgt het begrip ‘leren’ binnen de joodse gemeenschap gestalte? Het onderwerp kan niet alleen vanuit zeer verschillende en boeiende gezichtspunten benaderd worden. Lees verder

Ambivalentie

“De Joodse identiteit wordt getekend door een grote ambivalentie over weerbarstige onderwerpen.” Dat zei journaliste Ronit Palache tijdens de landelijke Netwerkdag Kerk & Israël-dag van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op 23 oktober in Utrecht. Zij interviewde 250 Nederlandse Joden van drie generaties voor haar boek ‘Ontroerende onzin’. Lees verder