Geloofsgesprek met oud-voorzitter van de KRI

Hein Jan van Ogtrop, de huidige plebaan van de Sint Bavo-kathedraal in Haarlem, heeft altijd grote interesse gehad voor het Jodendom. Zondag 28 mei sprak hij in het “geloofsgesprek” over de betekenis van de koepel van de kathedraal, die verwijst naar God die over ons waakt. Hij herinnert hierbij aan de rabbijnen die ons leren dat God alleen is als Hij geen ruimte heeft om met te mensen te communiceren. “God heeft ons ook nodig, Hij wil in ons wonen.”
Ook ter sprake komen de bijzondere ramen aan de noordzijde van de kerk. Deze zijn gemaakt door Jan Dibbets en verwijzen naar de symboliek van de ‘lijdende kerk’. Van deze “duistere kant” tegenover de kerk werden de Haarlemse joden in 1942 samengedreven en gedeporteerd. Het Haarlemse raam bevat de tekst van Genesis 1 vers 3: ‘God sprak: er geschiede licht.’ Zo wordt het goddelijke lichtproject in gang gezet als actie tegen alle duistere activiteiten die van sommige mensen zijn uitgegaan en nog uitgaan.
Van Ogtrop werkte lang samen Joseph Keet (oud voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël) die hij in 1982 als pastoor opvolgde. Van 1994 tot 1998 was hij voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël, die namens de Rooms-Katholieke kerk het gesprek met de Nederlandse Joodse gemeenschap voert. Van 2004 – 2007 voorzitter van het Overleg Joden en Christenen (OJEC).
Voor het hele gesprek: https://www.kro-ncrv.nl/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2017/vanogtrop170528

Joodse Studies on Tour!

De Jonge Judaici is een in 2016 opgerichte club van startende wetenschappers (masterstudenten, promovendi, postdocs) op het gebied van joodse studies. Zij zijn actief over de hele breedte van hun vakgebied: van klassiek rabbijnse teksten, tot Caribisch jodendom en Primo Levi. Met de Jonge Judaici streven zij naar een versterking van hun vakgebied door elkaar vaker op te zoeken en werk te delen, maar ook door hun vindingen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Daarom presenteren zij met trots het eerste Jonge Judaici publieksevent: Joodse Studies On Tour! Lees verder

Op ‘Summerschool’ met Paulus

Wie op zoek is naar joodse achtergronden bij de lezingen van de zondag kan daarvoor sinds enige tijd terecht op de site: http://www.joods-christelijke-dialoog.nl. Een groot aantal rabbijnen, predikanten, professoren, lectoren en anderen zorgt voor deskundig commentaar. Uitgangspunt voor deze site is het Oecumenisch leesrooster dat binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt. Soms komt het rooster overeen met het Missale Romanum. Dat is het geval in de komende zomermaanden.

Een groot deel van de zomer wordt gedurende dit A-jaar volgens het leesrooster gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het is de langste brief en wordt in de Reformatie wel eens beschouwd als een samenvatting van zijn theologie. Paulus’ brieven zijn in elk geval van belang omdat ze de oudste teksten geven over Jezus.

Vanaf de 12e zondag door het jaar (25 juni) tot en met 24e zondag (17 september) zorgt niemand minder dan professor Peter Tomson voor toelichtingen. Deze heeft veel geschreven over de relaties tussen het vroege christendom en het vroege jodendom. Om de vele perikopen van een kader te voorzien, schreef hij tevens een inleidend artikel: http://www.joods-christelijke-dialoog.nl/images/artikelen/Tomson-Inleiding-Romeinen.pdf