Mgr. Woorts neemt reisgids voor pelgrims naar het Heilig Land in ontvangst

In het jaar waarin paus Franciscus pelgrimeert naar het Heilig Land, publiceert de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom de nieuwe bundel ‘Op verhaal komen’. Deze reisgids biedt een handreiking vanuit joods-christelijk perspectief aan pelgrims naar Israël en Palestina. Namens de Raad bood dr. Pieter Rookmaaker mgr. Woorts de bundel op 20 februari aan. De Utrechtse hulpbisschop is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie zowel referent voor bedevaarten als voor de betrekkingen met het Jodendom.

De bundel ‘Op verhaal komen’ is geschreven door Piet van Midden. “De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom heeft hem hiervoor gevraagd vanwege zijn kennis van en reiservaring in het Midden-Oosten, Israël en Palestina in het bijzonder”, zo vertelde Rookmaaker tijdens de presentatie. De bundel is een vervolg op een brochure ‘De lucht van het land Israël maakt wijs’ uit 2000.

Israël en de Palestijnse gebieden waren destijds een minder voor de hand liggend reisdoel. “Deze brochure wilde pelgrims niet alleen de weg wijzen naar heilige plaatsen uit het Oude en Nieuwe Testament, maar daarnaast enigszins toelichten wat er gebeurt op het gebied van joods-katholieke c.q. joods-christelijke betrekkingen – niet alleen binnen Nederland maar ook daarbuiten”, aldus Rookmaaker. Het was echter juist in die periode dat de reizen naar Israël tot stilstand kwamen (vanwege de intifada’s), zodat het doel van de brochure niet werd bereikt. Rookmaaker: “En toen het klimaat verbeterde, was de brochure inmiddels achterhaald.”

‘Brede verspreiding’

Een kleine vijftien jaar later besloot de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom een nieuwe, soortgelijke publicatie voor te bereiden en vond Piet van Midden bereid als auteur. Naar tevredenheid, zo zei Rookmaaker: “Het gaat hier niet alleen om een reisgids naar de heilige plaatsen, maar ook om een kennismaking met het huidige Jodendom.” In een bijdrage van dr. Gerard Rouwhorst, voorzitter van de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom, wordt bovendien aandacht gegeven aan de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en het Joodse volk. “Voor pelgrims is het van belang dat ze niet alleen in Israël en Palestina met deze zaken geconfronteerd worden, maar dat ze ook terug in Nederland kennis kunnen krijgen van wat zich op dit gebied afspeelt. Daarom streven we ook naar een zo breed mogelijke verspreiding onder pelgrims. Daartoe hebben we besloten om hen de bundel kosteloos ter beschikking te stellen – hopelijk willen reisorganisaties met Israël en Palestina in hun programma helpen om dit te realiseren.” Zo hoopt Rookmaaker dat reisorganisaties het boekje toevoegen aan de documentatie die pelgrims krijgen ter voorbereiding op hun reis.

‘Betrekkingen verdiepen’
In zijn reactie feliciteerde mgr. Woorts de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom met het verschijnen van ‘Op verhaal komen’. Woorts: “Ik hoop van harte dat deze bundel pelgrims mag helpen hun kennis te verdiepen en dat het boekje bijdraagt aan de ontmoeting met het levende Jodendom in Israël. Er is, nationaal en internationaal, al veel gebeurd om de Joods-Katholieke betrekkingen te verdiepen, zeker de laatste vijftig jaar sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Volgend jaar vieren we de vijftigste verjaardag van het conciliedocument Nostra aetate (over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten), dat zo’n positieve invloed heeft gehad juist op de groei van de onderlinge verhoudingen tussen het Jodendom en de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is een belangrijk historisch moment. Eveneens van grote invloed waren de bezoeken die paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI aan het Heilig Land brachten. En dit jaar zal ook paus Franciscus daarheen pelgrimeren. We weten bovendien dat hij goed bevriend is met een rabbijn in Argentinië en dat hij direct na zijn aantreden een brief heeft gestuurd naar de opperrabbijn van Rome, zoals ook paus Benedictus XVI had gedaan. Wat we nodig hebben is een open hart en geest alsook kennis van zaken: ik hoop dat deze bundel daaraan kan bijdragen.”

De reisgids is te bestellen – voor losse exemplaren – bij mevr. Conny van Straaten (connyvs@rkk.nl). Een bestelling van 5 of meer exemplaren loopt via Uitgeverij Piet van Midden (info@uitgeverij2vm.nl). De reisgids is gratis. In alle gevallen wordt ervan uitgegaan dat men een bijdrage in de kosten geeft met als richtbedrag van € 4.—per exemplaar; over te maken op bankrekening NL90 INGB 0003 4472 35 van de KRI. Portokosten worden in rekening gebracht.

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin