Internationale Holocaustherdenking – Lezing in Maastricht

Holocaust aan de Maas – De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in Limburg. Internationale Holocaustherdenking, zondag 27 januari 2013 om 15.00 uur in de Synagoge van Maastricht.

De resonansgroep Katholieke Kerk-Jodendom in het Bisdom Roermond en het bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge te Maastricht, nodigen u hierbij uit voor een Holocaustherdenking in de Synagoge van Maastricht aan de Capucijnengang 2 te Maastricht op zondag 27 januari 2013 om 15.00 uur. Hoofdspreker is de heer H. van Rens, oud-huisarts te Beek, die zich na zijn pensionering verdiept heeft in, alsmede een proefschrift geschreven heeft over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in de provincie Limburg, een onderwerp waarover tot nu toe geen wetenschappelijke studie heeft plaatsgevonden.

Het grote verhaal van de Holocaust, de fabrieksmatige vernietiging van de joden in het Derde Rijk, is algemeen bekend. De Holocaust verliep echter niet in heel Europa op dezelfde manier. Er blijken grote verschillen te bestaan in de manier waarop de joden werden vervolgd, verschillen per land, per regio en zelfs per dorp of stad. Die verschillen zijn het gevolg van een verschillend beleid van de vervolgers, maar ook van een andere opstelling van de slachtoffers en de ‘toeschouwers’. Bestuderen van die verschillen leert ons veel over het gedrag van gewone mensen in een ongewone situatie.

In de lezing laat de inleider u kennismaken met de aard en omvang van de joodse gemeenschap in Limburg, hun demografische situatie, de beroepen die joden uitoefenden, en de mate van integratie in de samenleving. Daarna komt aan de orde op welke manier de joden uit Limburg werden weggevoerd. Limburg was in het Derde Rijk geen eiland, maar er zijn toch duidelijke verschillen met de rest van Nederland. In Limburg wist een groter deel van de joden aan de vervolgers te ontkomen dan in de Randstad. De manier waarop Limburgse joden en ambtenaren door de Duitsers werden misleid vertoonde verschillen met andere provincies. Binnen Limburg zult u vervolgens grote verschillen tussen diverse regio’s zien. Het aantal (niet-Limburgse) joodse onderduikers verschilde eveneens sterk per regio. De vraag wordt vervolgens gesteld hoe we deze grote regionale verschillen binnen zo’n klein gewest kunnen verklaren. Een eerste aanzet tot een dergelijke verklaring komt aan de orde. Die verklaring hangt nauw samen met het optreden van kleine groepen die op verschillende plaatsen in de Limburgse gemeenschap actief waren en die in morele zin de weg wezen en het voorbeeld gaven.

Herman van Rens (1946) is geboren in Horst-Hegelsom. Hij was dertig jaar huisarts in Beek. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een studie die werd afgesloten met een mastergraad Holocaust- en Genocidenstudies aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD te Amsterdam. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn proefschrift over de vervolging van joden en zigeuners in Limburg.

Wegens te verwachten grote belangstelling en in verband met de organisatie is schriftelijk aanmelden noodzakelijk. U kunt zich voor deze lezing aanmelden bij: m.rademaker@bisdom-roermond.nl, of via: mw. M. Rademaker, secretariaat Resonansgroep Bisdom Roermond, Postbus 75, 6040 AB Roermond, beide met vermelding van uw naam en adresgegevens.

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin