Bisschop De Korte bezoekt synagoge van Groningen

Na de geslaagde Dag voor het Jodendom op zondag 20 januari bezocht bisschop de Korte  woensdag 6 maart jl. opnieuw de synagoge van Groningen voor het jaarlijkse overleg met de joodse gemeenschap in Noord Nederland. De joodse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de synagogen van Groningen, Zuidlaren en Leeuwarden. De bisschop werd vergezeld door prof. Arthur van Essen, lid van de diocesane werkgroep Kerk en Jodendom.

De laatste jaren is de band tussen het bisdom Groningen Leeuwarden en de kleine joodse gemeenschap in het noorden van ons land geïntensiveerd. Na eeuwen van spanningen heeft de Kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie ( 1962-1965) ingezet op een herstel van hartelijke verhoudingen met de joodse gemeenschap. Als katholieken hebben wij geleerd dat wij “ van huis uit joods” zijn. “Wij geloven immers in de God van Israël die voor ons in Jezus een gezicht gekregen heeft .Ontmoetingen met joodse mensen zijn ontzettend belangrijk om hechte vertrouwensbanden te ontwikkelen” meent de bisschop.

Tijdens de ontmoeting in de synagoge sprak de bisschop met de joodse delegatie over meerdere thema’s. Zo kwam het ritueel slachten ter sprake. Voor het jodendom is dat een uitermate gevoelig punt. Bisschop de Korte vertelde dat het Nederlandse episcopaat de joodse gemeenschap steunt bij het beschermen van de joodse gebruiken rondom het koosjere slachten. Het beschermen van de vrijheid van godsdienst is een gezamenlijke taak van katholieken en joden. Een en ander geldt ook voor de jongensbesnijdenis. Voor het jodendom is dat een uitermate belangrijk verbondsteken te vergelijken met de christelijke doop.

De bisschop en de joodse gesprekspartners spraken af te onderzoeken of het mogelijk is een gespreksgroep van katholieken en joden in Noord Nederland te starten. De ontmoeting werd afgesloten met een bezoek aan een tentoonstelling in de synagoge over joodse gebruiken en feesten. Volgend jaar zal opnieuw een ontmoeting worden georganiseerd.

 

Deel dit artikel in je netwerk:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin