DOSSIER: Heilig Land & Midden Oosten

Het Heilig Land – een naam uit de christelijke traditie – heeft voor Joden, christenen en moslims een bijzondere betekenis. Het is het land van de Bijbel, bakermat en thuis van het Joodse volk, land van hoop op vrede en rechtvaardigheid voor heel de wereld. Het is van oudsher het snijpunt van culturen en politieke machten, een betwist land, een land van conflicten, tot op de dag van vandaag. Geschiedenis en politiek, religie en politiek, verleden, heden en toekomst grijpen hier voortdurend in elkaar. In dit dossier ligt de focus op de betekenis van het land voor de Joods-christelijke dialoog.

Archeologie

Theologie

Politiek

Discussie

Artikelen uit Kroniek