Documenten

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk een groot aantal documenten gepubliceerd over de verhouding tussen jodendom en christendom. Joodse organisaties hebben daarop vaak gereageerd. Hieronder vindt u een selectie van katholieke en Joodse doumenten.

Het Tweede Vaticaans Concilie

Pauselijke Commissie voor de Religieuze Betrekkingen met de Joden

Toespraken pausen

Overige toespraken

Nederlandse bisschoppen

Gemeenschappelijk joods-katholieke verklaringen

  • Declaration (2007) en Declaration (2003) – The Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews and The Chief Rabbinate of Israel’s Delegation for Relations with the Catholic Church
  • Reflections on Covenant and Mission (2002) – The National Council of Synagogues and the Bishops’ Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs
  • Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology (2001) – International Catholic-Jewish Liaison Committee

Joodse verklaringen over de relatie met het christendom

Meer informatie

  • ‘Beeldvorming joden onder katholieken’ – artikelenreeks uit Kroniek, bulletin van de Katholieke Raad voor Israël (KRI)