Paus Franciscus prijst “vruchtbare dialoog” met Jodendom

“In onze gedeelde reis ervaren we op dit moment – dankzij de genade van de Allerhoogste – een vruchtbaar moment van dialoog.” Dat zei paus Franciscus op 31 augustus tijdens een ontmoeting met rabbijnen uit Europa, de Verenigde Staten en Israël. De paus verwees met name naar de verklaring Tussen Jeruzalem en Rome (2016) van de Conferentie van Europese rabbijnen en de Rabbinale Raad van Amerika. Deze verklaring neemt als vertrekpunt het conciliedocument Nostra Aetate waarin een radicale herijking van het katholieke denken plaatsvond over de relatie met het Jodendom en andere godsdiensten. Tussen Jeruzalem en Rome roept op om verder te gaan op die weg van dialoog en samenwerking, onder meer op het gebied van vrede, sociale gerechtigheid en veiligheid. “In de afgelopen decennia zijn we dichter naar elkaar toegegroeid door een effectieve en vruchtbare dialoog”, aldus paus Franciscus. “We hebben ons wederzijds begrip versterkt en onze vriendschapsbanden verder aangetrokken.” Ook de paus zei zich te willen blijven inzetten voor die dialoog, nu en in de toekomst. De paus bracht alvast zijn beste wensen over voor het komende Joodse Nieuwjaar met een hartelijk “Shanah tovah!”.
Zie ook:”https://cruxnow.com/vatican/2017/08/31/shalom-alechem-pope-francis-greets-rabbis-vatican-praises-fruitful-dialogue/”>

Belgische kardinaal vraagt vergeving voor dopen Joodse kinderen

De aartsbisschop van Mechelen-Mechelen, kardinaal Jozef De Kesel, heeft de Joodse gemeenschap in Brussel om vergeving gevraagd voor het bekeren en dopen van Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Belgische kardinaal deed dat tijdens de herdenking van de razzia door de Duitse bezetters in de Brusselse wijk Marollen.

In de nacht van 3 op 4 september 1942 – nu precies 75 jaar geleden – pakten de Duitsers 718 Joden op in deze wijk. Zij werden allemaal gedeporteerd. Ter nagedachtenis aan deze zwarte gebeurtenis werd het Herschel Grynszpanplein ingewijd, in aanwezigheid van de opperrabbijn van Brussel, de burgemeester en verschillende politici. Herschel Grynszpan woonde in deze Brusselse wijk en pleegde in 1938 een aanslag op een Duitse diplomaat in Parijs. Dat was de aanleiding voor de Kristallnacht, de anti-Joodse pogrom op 9 en 10 november in Duitsland. Kardinaal De Kesel hield een toespraak in de Kapellekerk na een symbolische wandeling waar 400 mensen aan deelnamen.

Ongezonde bekeringsdrang
Kardinaal De Kesel vroeg vergeving voor het stilzwijgen van de Kerk tijdens de bezetting over de Jodenvervolging. Hij wees op de vele christelijke instellingen die meehielpen om onder anderen Joodse kinderen op te vangen, maar plaatste daar wel een kritische kanttekening bij. “Verschillende priesters namen deel aan reddingsacties, soms op gevaar van eigen leven. Sommigen hebben ernaar gestreefd de kinderen op te voeden met respect voor hun Joodse identiteit. Maar we kunnen in geen geval voorbijgaan aan degenen die blijk gaven van een ongezonde bekeringsdrang. Dat gebeurde soms op vraag van de ouders die daarmee – verkeerdelijk – dachten hun kinderen te beschermen. Wij betreuren dit en willen ons hiervoor verontschuldigen”, aldus De Kesel in zijn toespraak. Michel Lussan, lid van de vereniging voor herinnering van de Shoah, sprak van een erg belangrijk signaal: “Het was een eerste officiële erkenning hiervan door de hoogste vertegenwoordiger van de katholieke kerk in België.”

Met dank aan Hendro Munsterman, redacteur Nederlands Dagblad

Hervormen, herlezen en hernieuwen 2

Onder dit thema vond van 2 tot 5 juli in het Duitse Bonn de jaarlijkse conferentie plaats van de Internationale Raad van Christenen en Joden (International Council of Christians and Jews, ICCJ). Het was de 70ste verjaardag van de Conferentie van Seelisberg (1947) en het thema was mede ingegeven door de 500ste verjaardag van de start van de Reformatie: Martin Luther en 500 jaren traditie en hervorming in het jodendom en het christendom.
Bij de opening werd de hoofdlezing uitgesproken door de Argentijnse rabbijn Abraham Skorka, die vriendschappelijke contacten onderhoudt met paus Franciscus. Hij zei dat hij zijn inspiratie haalt uit de geschriften van Martin Buber en rabbijnse bronnen en schilderde een levendig beeld van de relatie tussen traditie en verandering. Hij onderstreepte dat de God van de Bijbel een levende God is, zijn Woord is een levend woord, dat openstaat voor interpretatie en hernieuwing. Voor hem is de traditie de grondslag van alle creativiteit en vernieuwing, tussen beide zijn er spanningen, maar geen tegenstellingen. Joden en christenen zullen samen een nieuwe grammatica en een nieuwe woordenschat moeten ontwikkelen om tot een juiste uitdrukking van hun wederzijds begrip te komen.
Voor volledige impressie van deze dagen mogen we opnieuw verwijzen naar de persoonlijke dagboekaantekeningen van Eeuwout van der Linden:
ICCJ Bonn juli 2017-web