Kardinaal Marx verwerpt criminalisering van de besnijdenis

De rooms-katholieke bisschoppen van de Europese Unie zijn tegen het voorgenomen besluit van IJsland om de besnijdenis bij joden en moslims te verbieden. Dat verklaart de Duitse kardinaal Reinhard Marx namens de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie.
Leden van verschillende politieke partijen in het parlement van IJsland hebben voorgesteld om besnijdenis van mannen als ‘een criminele handeling’ te beschouwen. Marx bestempelt deze maatregel als een gevaarlijke aanval op de vrijheid van godsdienst. Hij roept de EU op om dergelijke bedreiging van de grondrechten te voorkomen.
De Europese Moslim Joodse Leiderschap Raad (MJLC) in Wenen is blij met deze steun. In deze raad zitten onder meer Moefti Nedzad Grabus uit Ljubljana, opperrabbijn Pinchas Goldschmidt uit Moskou, rabbijn Lody B. van de Kamp uit Amsterdam en Imam Yahya Pallavicini uit Rome.

Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2018

Rond de officiële datum van 17 januari 2018 vinden er in alle Nederlandse bisdommen activiteiten plaats in het kader van de Dag van het Jodendom. Werkmateriaal voor deze dag is te vinden op http://www.dagvanhetjodendom.nl. In 2018 staat het thema ‘Traditie’ centraal. Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies als we het hebben over de ‘joodse’ en de ‘christelijke’ traditie? En hoe krijgt het begrip ‘leren’ binnen de joodse gemeenschap gestalte? Het onderwerp kan niet alleen vanuit zeer verschillende en boeiende gezichtspunten benaderd worden. Lees verder