Met nieuwe ogen

Verhalen over joden en christenen in Tilburg

Van 14 januari tot en met 28 februari 2018 wordt in de expositieruimte van de Bibliotheek Tilburg Centrum een tentoonstelling gepresenteerd onder de titel: ‘Met Nieuwe Ogen – verhalen over joden en christenen in Tilburg’.

Aan de hand van voorwerpen, teksten, documenten, foto’s en films zijn twaalf ‘portretten’ te zien. Deze portretreeks begint bij Levi David Hartog, de eerste jood in Tilburg. Hij kreeg in februari 1767 ondanks alle denkbare tegenwerking uiteindelijk pas na tussenkomst van de Staten-Generaal toestemming om zich in de stad te vestigen.

Daarnaast zijn o.a. de portretten te zien van het gezin Löb (joodse katholieken), Helga Deen (slachtoffer van Jodenvervolging) en van Jef van Bebber (verzetsman in de Tweede Wereldoorlog).

De serie besluit met het ‘portret’ van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. Een en ander wordt ingebed in enkele algemene, verklarende items.

Alle actuele informatie over de tentoonstelling en de activiteiten op: www.raadvankerkentilburg.nl

Workshop Joodse Chazan in Tilburg

Gilad Nezer

Op zondag 21 januari verzorgt Gilad Nezer, sinds 2005 vaste voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, een workshop over joods-liturgische zang. De workshop wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van het Jodendom.

De bas Gilad Nezer is een van de kernleden van Het Nederlands Kamerkoor, dat al 80 jaar tot de wereldtop behoort. Met zijn brede muzikale achtergrond heeft hij een unieke blik ontwikkeld op de psalmen en de rijkdom aan muzikale interpretaties door de eeuwen heen in zowel de joodse als de christelijke tradities. De psalm is een van de oudste vormen van heilig gezang in de westerse cultuur. We kennen de psalmen van David en Salomo uit het Oude Testament.

In de workshop worden, naast de achtergrond over de ontwikkeling van de psalmen in de verschillende tradities, twee psalmen (2 en psalm 23(22)) grondig onder de loep genomen. In het bijzonder wordt gekeken naar het verband tussen tekst en muziek. Er is ook gelegenheid om een aantal nieuwe melodieën te leren en mee te zingen.

Deze zang- en inspiratiemiddag vindt plaats van 14.00 tot 16.30 uur in de kerkzaal van het Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175 in Tilburg. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Aanmelden bij info@parochiedegoedeherder.nl.

In Memoriam Conny van Straaten

In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvingen wij als Bestuur van de Katholieke Raad voor het Jodendom het schokkende en droevige bericht dat op 27 december heel onverwacht Conny van Straaten is overleden. Als secretaresse van het Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap (SRKK) heeft Conny het Bestuur van de KRJ vele jaren met grote trouw en toewijding op velerlei wijze bijgestaan. Wij konden altijd voor de meest uiteenlopende zaken op haar  ondersteuning rekenen en zullen haar zeer missen. Wij zijn Conny bijzonder erkentelijk voor alles wat zij voor de KRJ heeft betekend en wensen haar zus sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Moge het eeuwige licht haar verlichten.

Gerard Rouwhorst, voorzitter Katholieke Raad voor het Jodendom