Bestelling bundel ‘Op verhaal komen’

In het jaar waarin paus Franciscus pelgrimeert naar het Heilig Land, publiceert de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom de nieuwe bundel ‘Op verhaal komen’. Deze reisgids biedt een handreiking vanuit joods-christelijk perspectief aan pelgrims naar Israël en Palestina. Namens de Raad bood dr. Pieter Rookmaaker mgr. Woorts de bundel op 20 februari aan. De Utrechtse hulpbisschop is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie zowel referent voor bedevaarten als voor de betrekkingen met het Jodendom.

De reisgids is te bestellen – voor losse exemplaren – bij mevr. Conny van Straaten (c.vanstraaten@rkk.nl). Een bestelling van 5 of meer exemplaren loopt via Uitgeverij Piet van Midden (info@uitgeverij2vm.nl). De reisgids is gratis. In alle gevallen wordt ervan uitgegaan dat men een bijdrage in de kosten geeft met als richtbedrag van € 4.—per exemplaar; over te maken op bankrekening NL90 INGB 0003 4472 35 van de KRI. Portokosten worden in rekening gebracht.