In Memoriam Conny van Straaten

In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvingen wij als Bestuur van de Katholieke Raad voor het Jodendom het schokkende en droevige bericht dat op 27 december heel onverwacht Conny van Straaten is overleden. Als secretaresse van het Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap (SRKK) heeft Conny het Bestuur van de KRJ vele jaren met grote trouw en toewijding op velerlei wijze bijgestaan. Wij konden altijd voor de meest uiteenlopende zaken op haar  ondersteuning rekenen en zullen haar zeer missen. Wij zijn Conny bijzonder erkentelijk voor alles wat zij voor de KRJ heeft betekend en wensen haar zus sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Moge het eeuwige licht haar verlichten.

Gerard Rouwhorst, voorzitter Katholieke Raad voor het Jodendom

Videoverslag bezoek bisschoppen Joods Historisch Museum

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom bezocht een delegatie van de Bisschoppenconferentie het Joods Historisch Museum.

Het videokanaal van de bisschoppen, KatholiekLeven.nl, was erbij en maakte onderstaande reportage. In die reportage zegt mgr. Woorts over de expositie: “Het is heel bijzonder dat deze tentoonstelling er is. Hele oude Joodse manuscripten, zowel van het museum als een aantal belangwekkende exemplaren die in de Vaticaanse bibliotheek bewaard worden.”

 

Nieuwe editie Avinoe – Onze Vader verschenen

Het boekje Avinoe – Onze Vader is een goede inleiding in de joodse achtergronden van het Onze Vader. Sinds eind november is van dit boekje uit 1985 een geheel herwerkt en opnieuw vormgegeven uitgave beschikbaar. Het werd geschreven door Theo de Kruijf en Marcel Poorthuis. Eerstgenoemde was voorzitter van de KRI van 1972 tot 1978. Hij overleed in 2014. De theoloog en judaïcus Marcel Poorthuis is inmiddels hoogleraar Dialoog tussen de godsdiensten aan de Tilburgse Faculteit voor Katholieke Theologie.

De invoering van de nieuwe vertaling van het Onze Vadertekst in de katholieke liturgie was voor de uitgeverijen Adveniat en Pardes een ideale aanleiding om de tekst weer op de markt te brengen.

Kijk op de website van Adveniat voor meer informatie

 

avinoe