Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2018

Rond de officiële datum van 17 januari 2018 vinden er in alle Nederlandse bisdommen activiteiten plaats in het kader van de Dag van het Jodendom. Werkmateriaal voor deze dag is te vinden op http://www.dagvanhetjodendom.nl. In 2018 staat het thema ‘Traditie’ centraal. Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies als we het hebben over de ‘joodse’ en de ‘christelijke’ traditie? En hoe krijgt het begrip ‘leren’ binnen de joodse gemeenschap gestalte? Het onderwerp kan niet alleen vanuit zeer verschillende en boeiende gezichtspunten benaderd worden. Lees verder

Ambivalentie

“De Joodse identiteit wordt getekend door een grote ambivalentie over weerbarstige onderwerpen.” Dat zei journaliste Ronit Palache tijdens de landelijke Netwerkdag Kerk & Israël-dag van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op 23 oktober in Utrecht. Zij interviewde 250 Nederlandse Joden van drie generaties voor haar boek ‘Ontroerende onzin’. Lees verder

Zegenen: Gods Naam neerleggen op de ander

De priesterlijke zegen uit Numeri 6,24-26 bestaat in het Hebreeuws uit 60 letters. Dit deed de joodse lezer denken aan de 60 sterke mannen, ‘mannen met wapens, die goed kunnen vechten, als er gevaar is in de nacht’, een tekst uit het Hooglied (3,7-8).
1+1=2. Het gebed bidden om bescherming te vragen tegen de gevaren in de nacht!

Moge de Heer u zegenen en u behoeden;
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn;
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.

Of als persoonlijk gebed:

Moge de Heer mij zegenen en mij behoeden;
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over mij spreiden en mij genadig zijn;
Moge de Heer zijn gelaat naar mij keren en mij vrede schenken.

(met dank aan pastoor Marc Heemels)