Column Gerard Rouwhorst – Onze manier van leven

Nederlanders nemen, net als andere Europeanen, uiteenlopende posities in debatten over vluchtelingen. Er zijn (nog steeds) idealisten die zeggen: ‘Wij kunnen het wel aan!’ Anderen voelen zich bedreigd en pleiten voor het sluiten van grenzen. Soms drastisch – tegen beter weten in? – en soms ook minder drastisch: ‘Wij kunnen een aantal vluchtelingen opvangen, maar dan moeten wij wel vooraf een maximum stellen.’ Om het allemaal wat vriendelijker over te laten komen, wordt er dan vaak aan toegevoegd: die vluchtelingen kunnen veel beter in de regio worden opgevangen. En dan wordt er soms zowaar gepleit voor een vorm van ontwikkelingshulp: we moeten daar dan maar wat geld voor beschikbaar stellen! Twee vliegen in één klap: de vluchtelingen geholpen en ons geweten gerustgesteld. Lees verder