Wereldjongerendagen in Krakau

Deze zomer zullen meer dan een miljoen jongeren deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Krakau. Tijdens deze dagen zijn er vieringen, catechese en culturele evenementen. Ook zullen de deelnemers een bezoek brengen aan het vernietigingskamp kamp waar meer dan een miljoen mensen zijn vermoord. Als voorbereiding op dit bezoek heeft Rik Mets, medewerker bij de Katholieke Raad voor Israël voor deelnemers aan deze wereldjongerendagen inleidingen geschreven over antisemitisme, de tweede wereldoorlog en de positie van de Rooms-katholieke kerk.

Ontmoeting Centraal Joods Overleg en Nederlandse Bisschoppenconferentie

Vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg (CJO) en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (BK) troffen elkaar gisteren in het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam. Sinds 2008 is het de derde keer dat een dergelijke ontmoeting plaatsvindt.

Tijdens het gesprek zetten de voorzitter van het CJO en de rabbijnen Evers (NIK) en Ten Brink (Verbond/LJG) de huidige stand van zaken rond de discussie over sjechieta (ritueel slachten) en brit mila (jongensbesnijdenis) uiteen. Lees verder