Even voorstellen … – nieuwe secretaris

Mijn naam is Cor Sinnema. Ik ben sinds een paar jaar met emeritaat als permanent diaken. Na mijn theologieopleiding in Tilburg ben ik in diverse functies werkzaam geweest in het onderwijs en het pastoraat. Ik realiseer me hoezeer mijn geloof geworteld is in de traditie. Ik ben altijd op zoek naar de herkomst van gewoonten en gebruiken, niet in de laatste plaats de joodse wortels van het christendom. Een cursus in 1987 bij de toenmalige Folkertsma Stichting heeft mijn belangstelling alleen maar vergroot. Deze kreeg een extra impuls toen ik als projectleider bij de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) in 1992 verantwoordelijk was voor de totstandkoming van het project Jodendom in het kader van het vakgebied “geestelijke stromingen” voor de basisschool en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Lees verder

In Memoriam Jaap Kwaaitaal (1929 – 2016)

Op 23 juli 2016 is emeritus-deken Jaap Kwaaitaal overleden.

Jaap Kwaaitaal bekleedde – naast tal van andere functies – het voorzitterschap van de Katholieke Raad voor Israël (de huidige Raad voor Kerk en Jodendom) / KRI van 1988 tot 2001.“Als christenen moeten wij ons bezinnen op de joodse herkomst van het christelijk geloof. We zouden ons van onze wortels vervreemden wanneer we dat niet zouden doen”. Vanuit dat besef stond Jaap open voor daadwerkelijke steun en aandacht voor de bezinning op de relatie Kerk en joden. Dat kon hij in het bijzonder waar maken in de jaren van zijn voorzitterschap van de KRI. Lees verder

Religie en antisemitisme

In alle media zoemt het van commentaar op religie en antisemitisme. We moeten onderscheid maken. Niet alle uitlatingen over religie zijn negatief. Er bestaat ook oprechte belangstelling. Menigeen zal zeggen helemaal niet antisemitisch te zijn. In gesprekken kun je soms wel iets bemerken van een kritische houding ten opzichte van het Jodendom en niet minder over de politiek van Israël. Al gauw glijden denkpatronen dan van antizionisme naar antisemitisme. Er ontstaat een bijna onoverbrugbare kloof. Het gesprek loopt vast.
Het is de harde realiteit, die door de recente aanslagen in Europa en elders en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, zich verscherpt. Dit tij is niet zomaar te keren. We moeten we ervan uitgaan, dat die problemen ons blijven achtervolgen. Tegelijk mogen we niet schuwen om erover na te denken en zo vermijden ons machteloos te voelen. Lees verder