Videoverslag bezoek bisschoppen Joods Historisch Museum

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom bezocht een delegatie van de Bisschoppenconferentie het Joods Historisch Museum.

Het videokanaal van de bisschoppen, KatholiekLeven.nl, was erbij en maakte onderstaande reportage. In die reportage zegt mgr. Woorts over de expositie: “Het is heel bijzonder dat deze tentoonstelling er is. Hele oude Joodse manuscripten, zowel van het museum als een aantal belangwekkende exemplaren die in de Vaticaanse bibliotheek bewaard worden.”

 

Nieuwe editie Avinoe – Onze Vader verschenen

Het boekje Avinoe – Onze Vader is een goede inleiding in de joodse achtergronden van het Onze Vader. Sinds eind november is van dit boekje uit 1985 een geheel herwerkt en opnieuw vormgegeven uitgave beschikbaar. Het werd geschreven door Theo de Kruijf en Marcel Poorthuis. Eerstgenoemde was voorzitter van de KRI van 1972 tot 1978. Hij overleed in 2014. De theoloog en judaïcus Marcel Poorthuis is inmiddels hoogleraar Dialoog tussen de godsdiensten aan de Tilburgse Faculteit voor Katholieke Theologie.

De invoering van de nieuwe vertaling van het Onze Vadertekst in de katholieke liturgie was voor de uitgeverijen Adveniat en Pardes een ideale aanleiding om de tekst weer op de markt te brengen.

Kijk op de website van Adveniat voor meer informatie

 

avinoe

Joodse wortels van het Onze Vader

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar (27 november) wordt in het de katholieke kerk van Nederland en Vlaanderen een nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd.

Op initiatief van de Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom in het bisdom Roermond heeft Marc Heemels, pastoor van Eygelshoven en oudtestamenticus, begin november in de synagoge van Meerssen een lezing gehouden over joodse wortels van het Onze Vader. Dankzij zijn medewerking kunnen we hier een paar elementen uit zijn boeiende inleiding doorgeven.

Lees verder