Joodse Studies on Tour!

De Jonge Judaici is een in 2016 opgerichte club van startende wetenschappers (masterstudenten, promovendi, postdocs) op het gebied van joodse studies. Zij zijn actief over de hele breedte van hun vakgebied: van klassiek rabbijnse teksten, tot Caribisch jodendom en Primo Levi. Met de Jonge Judaici streven zij naar een versterking van hun vakgebied door elkaar vaker op te zoeken en werk te delen, maar ook door hun vindingen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Daarom presenteren zij met trots het eerste Jonge Judaici publieksevent: Joodse Studies On Tour! Lees verder

Op ‘Summerschool’ met Paulus

Wie op zoek is naar joodse achtergronden bij de lezingen van de zondag kan daarvoor sinds enige tijd terecht op de site: http://www.joods-christelijke-dialoog.nl. Een groot aantal rabbijnen, predikanten, professoren, lectoren en anderen zorgt voor deskundig commentaar. Uitgangspunt voor deze site is het Oecumenisch leesrooster dat binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt. Soms komt het rooster overeen met het Missale Romanum. Dat is het geval in de komende zomermaanden.

Een groot deel van de zomer wordt gedurende dit A-jaar volgens het leesrooster gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het is de langste brief en wordt in de Reformatie wel eens beschouwd als een samenvatting van zijn theologie. Paulus’ brieven zijn in elk geval van belang omdat ze de oudste teksten geven over Jezus.

Vanaf de 12e zondag door het jaar (25 juni) tot en met 24e zondag (17 september) zorgt niemand minder dan professor Peter Tomson voor toelichtingen. Deze heeft veel geschreven over de relaties tussen het vroege christendom en het vroege jodendom. Om de vele perikopen van een kader te voorzien, schreef hij tevens een inleidend artikel: http://www.joods-christelijke-dialoog.nl/images/artikelen/Tomson-Inleiding-Romeinen.pdf

Herinneringscultuur

Hoe herinneren we het verleden en hoe geven we vorm aan onze herinneringen? Daarover worden jaarlijks vooral rond 4/5 mei discussies gevoerd. Binnen het Tilburg Cobbenhagen Center van Tilburg University is over dit vraagstuk een groot onderzoeksprogramma gestart. Dit onderzoekscentrum (onder leiding van directeur Prof. dr. Erik Borgman) probeert het waardendebat binnen de wetenschap een nieuwe impuls te geven vanuit de christelijke en humanistische traditie en zoekt aansluiting bij identiteitsvraagstukken die samenlevingsbreed spelen. Eén van deze vraagstukken gaat over de toekomst van het herdenken. Liesbeth Hoeven is medeoprichter van dit Center en organiseert met haar onderzoeksteam vernieuwende activiteiten ten aanzien van het herdenken en vieren van vrijheid in Nederland. Een indruk op de nieuwe vormen van herinneren en herdenken is te lezen in een artikel dat deze maand in VolZin verscheen. Volgens haar is het belangrijk om de slogan ‘Nooit meer Auschwitz’ minder centraal te stellen. Die stelling geeft vooral weer waartegen de samenleving zich verzet. Volgens haar is nu het moment aangebroken voor een toekomstgericht verhaal. Een interview met haar is te lezen in VolZin.