Kardinaal Marx verwerpt criminalisering van de besnijdenis

De rooms-katholieke bisschoppen van de Europese Unie zijn tegen het voorgenomen besluit van IJsland om de besnijdenis bij joden en moslims te verbieden. Dat verklaart de Duitse kardinaal Reinhard Marx namens de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie.
Leden van verschillende politieke partijen in het parlement van IJsland hebben voorgesteld om besnijdenis van mannen als ‘een criminele handeling’ te beschouwen. Marx bestempelt deze maatregel als een gevaarlijke aanval op de vrijheid van godsdienst. Hij roept de EU op om dergelijke bedreiging van de grondrechten te voorkomen.
De Europese Moslim Joodse Leiderschap Raad (MJLC) in Wenen is blij met deze steun. In deze raad zitten onder meer Moefti Nedzad Grabus uit Ljubljana, opperrabbijn Pinchas Goldschmidt uit Moskou, rabbijn Lody B. van de Kamp uit Amsterdam en Imam Yahya Pallavicini uit Rome.

Met nieuwe ogen

Verhalen over joden en christenen in Tilburg

Van 14 januari tot en met 28 februari 2018 wordt in de expositieruimte van de Bibliotheek Tilburg Centrum een tentoonstelling gepresenteerd onder de titel: ‘Met Nieuwe Ogen – verhalen over joden en christenen in Tilburg’.

Aan de hand van voorwerpen, teksten, documenten, foto’s en films zijn twaalf ‘portretten’ te zien. Deze portretreeks begint bij Levi David Hartog, de eerste jood in Tilburg. Hij kreeg in februari 1767 ondanks alle denkbare tegenwerking uiteindelijk pas na tussenkomst van de Staten-Generaal toestemming om zich in de stad te vestigen.

Daarnaast zijn o.a. de portretten te zien van het gezin Löb (joodse katholieken), Helga Deen (slachtoffer van Jodenvervolging) en van Jef van Bebber (verzetsman in de Tweede Wereldoorlog).

De serie besluit met het ‘portret’ van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. Een en ander wordt ingebed in enkele algemene, verklarende items.

Alle actuele informatie over de tentoonstelling en de activiteiten op: www.raadvankerkentilburg.nl