Kardinaal Marx verwerpt criminalisering van de besnijdenis

De rooms-katholieke bisschoppen van de Europese Unie zijn tegen het voorgenomen besluit van IJsland om de besnijdenis bij joden en moslims te verbieden. Dat verklaart de Duitse kardinaal Reinhard Marx namens de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie.
Leden van verschillende politieke partijen in het parlement van IJsland hebben voorgesteld om besnijdenis van mannen als ‘een criminele handeling’ te beschouwen. Marx bestempelt deze maatregel als een gevaarlijke aanval op de vrijheid van godsdienst. Hij roept de EU op om dergelijke bedreiging van de grondrechten te voorkomen.
De Europese Moslim Joodse Leiderschap Raad (MJLC) in Wenen is blij met deze steun. In deze raad zitten onder meer Moefti Nedzad Grabus uit Ljubljana, opperrabbijn Pinchas Goldschmidt uit Moskou, rabbijn Lody B. van de Kamp uit Amsterdam en Imam Yahya Pallavicini uit Rome.

Met nieuwe ogen

Verhalen over joden en christenen in Tilburg

Van 14 januari tot en met 28 februari 2018 wordt in de expositieruimte van de Bibliotheek Tilburg Centrum een tentoonstelling gepresenteerd onder de titel: ‘Met Nieuwe Ogen – verhalen over joden en christenen in Tilburg’.

Aan de hand van voorwerpen, teksten, documenten, foto’s en films zijn twaalf ‘portretten’ te zien. Deze portretreeks begint bij Levi David Hartog, de eerste jood in Tilburg. Hij kreeg in februari 1767 ondanks alle denkbare tegenwerking uiteindelijk pas na tussenkomst van de Staten-Generaal toestemming om zich in de stad te vestigen.

Daarnaast zijn o.a. de portretten te zien van het gezin Löb (joodse katholieken), Helga Deen (slachtoffer van Jodenvervolging) en van Jef van Bebber (verzetsman in de Tweede Wereldoorlog).

De serie besluit met het ‘portret’ van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. Een en ander wordt ingebed in enkele algemene, verklarende items.

Alle actuele informatie over de tentoonstelling en de activiteiten op: www.raadvankerkentilburg.nl

Workshop Joodse Chazan in Tilburg

Gilad Nezer

Op zondag 21 januari verzorgt Gilad Nezer, sinds 2005 vaste voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, een workshop over joods-liturgische zang. De workshop wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van het Jodendom.

De bas Gilad Nezer is een van de kernleden van Het Nederlands Kamerkoor, dat al 80 jaar tot de wereldtop behoort. Met zijn brede muzikale achtergrond heeft hij een unieke blik ontwikkeld op de psalmen en de rijkdom aan muzikale interpretaties door de eeuwen heen in zowel de joodse als de christelijke tradities. De psalm is een van de oudste vormen van heilig gezang in de westerse cultuur. We kennen de psalmen van David en Salomo uit het Oude Testament.

In de workshop worden, naast de achtergrond over de ontwikkeling van de psalmen in de verschillende tradities, twee psalmen (2 en psalm 23(22)) grondig onder de loep genomen. In het bijzonder wordt gekeken naar het verband tussen tekst en muziek. Er is ook gelegenheid om een aantal nieuwe melodieën te leren en mee te zingen.

Deze zang- en inspiratiemiddag vindt plaats van 14.00 tot 16.30 uur in de kerkzaal van het Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175 in Tilburg. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Aanmelden bij info@parochiedegoedeherder.nl.